Вовед; Вашата согласност со овие Услови за користење

Со пристапување и користење на оваа услуга, вие прифаќате и се согласувате да бидете обврзани со условите и одредбите на овој договор. Дополнително, при користење на овие конкретни услуги, ќе бидете предмет на објавени упатства или правила што важат за таквите услуги. Секое учество во оваа услуга ќе претставува прифаќање на овој договор. Ако не се согласувате да се придржувате кон горенаведеното, ве молиме да не ја користите оваа услуга.

Овие Стандардни Интернет Услови и правила напишани на оваа веб-страница треба да управуваат со вашата употреба на нашата веб-страница, GETFIT достапна на getfit.mk.

Овие Услови ќе се применуваат целосно и ќе влијаат на вашата употреба на оваа веб-страница. Со користење на оваа веб-страница, вие се согласивте да ги прифатите сите услови наведени овде. Не смеете да го користите овој веб-сајт, ако не се согласувате со било кој од овие Стандардни Интернет услови.

Малолетниците или лицата под 18 години не смеат да ја користат оваа веб-страница.

Подобност

За да ја користите GETFIT страницата, мора да сте на полнолетна возраст во вашата јурисдикција и целосно способен и компетентен да влезете во согласност со условите, обврските, афирмациите, застапувањата и гаранциите утврдени во овие Услови и да ги почитувате овие Услови. Вие претставувате дека ги исполнувате условите за подобност во овој дел. Во секој случај, потврдувате дека сте постари од 18 години, бидејќи GETFIT страницата не е наменета за луѓе кои се сметаат за малолетни или кои се на возраст под 18 години.

Советување за здравјето

Содржината на веб-страницата, вклучувајќи без ограничување, текст, копија, аудио, видео, фотографии, илустрации, графика и други визуелни елементи, е само за информативни цели и не претставува стручен медицински совет, дијагноза, третман или препораки од било кој вид. Секогаш треба да побарате совет од вашите квалификувани здравствени работници со какви било прашања или грижи што ги имате во врска со вашите индивидуални потреби и какви било медицински состојби. Ниту еден од GYMHUB LLC или неговите провајдери на содржини или услуги не препорачува или одобрува какви било специфични тестови, лекари, производи, процедури, мислења или други информации кои можат да бидат вклучени на веб-страницата. Потпирање на било која информација која се појавува на веб-страницата, без разлика дали е обезбедена од страна на GYMHUB LLC, обезбедувач на нејзината содржина, посетителите на веб-страницата или други, е исклучиво на ваш сопствен ризик.

 Изјава за приватност

Нашата изјава за приватна политика можете да ја пристапите преку следниот линк:

Политика за плаќање

Целокупниот износ на набавната цена на производот или услугата ќе се плати пред испораката на производот на услугата.

GYMHUB LLC ги прифаќа сите големи кредитни картички како методи за плаќање. Сите и сите информации за кредитна картичка и безбедносни детали се превземаат и обработуваат на безбедните сервери на Stripe Inc.

GETFIT.MK НЕМА ДА ЗАЧУВУВА БИЛО КАКВИ ИНФОРМАЦИИ НА КРЕДИТНАТА КАРТИЧКА НА НАШИТЕ СЕРВЕРИ, GYMHUB LLC НЕ ПРЕВЗЕМА ОДГОВОРНОСТ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ КОИ СЕ ПРОЦЕСИРАНИ И ОБЕЗБЕДЕНИ од STRIPE INC.

Политика за рефундација

Ги прифаќаме сите барања за рефундација кои се направени за помалку од 48 часа од оригиналниот датум и време за купување.

GYMHUB LLC прифаќа рефундација за повеќето производи кои се враќаат поради грешка од наша страна.

Ако вашето барање за рефундација е одобрено, ние ќе иницираме поврат на вашата кредитна картичка (или оригиналниот начин на плаќање). Вие ќе ја добиете сумата во одреден износ на денови, во зависност од политиката на издавачот на вашата картичка.

Правата на интелектуална сопственост

Оваа веб-страница и нејзината оригинална содржина, карактеристики и функционалност се во сопственост на GYMHUB LLC и се заштитени со меѓународни авторски права, трговски марки, патенти, трговска тајна и други закони за интелектуална сопственост или сопственички права.

Освен содржината што ја поседувате, според овие Услови, GYMHUB LLC и / или неговите издавачи на лиценцата ги поседуваат сите права на интелектуална сопственост и материјали содржани во оваа веб-страница.

Вие добивате ограничена лиценца само за целите на гледање на материјалот содржан на оваа веб-страница.

Ограничувања

Вие сте посебно ограничени од сите следново:

  • објавување на било кој материјал на Интернет или во било кој друг медиум;
  • продавање, сублицензирање и / или поинаку комерцијализирање на било кој материјал од веб-страница;
  • јавно изведување и / или прикажување на било кој материјал од веб-страница;
  • користење на оваа веб-страница на кој било начин што е или може да биде штетно за оваа веб-страница;
  • користење на оваа веб-страница на кој било начин што влијае на корисничкиот пристап до оваа веб-страница;
  • користење на оваа веб-страница спротивно на важечките закони и прописи, или на кој било начин може да предизвика штета на веб-страницата или на кое било лице или деловен субјект;
  • ангажирање во било какво ископување на податоци, собирање податоци, екстракција на податоци или било која друга слична активност во врска со оваа веб-страница;
  • користење на оваа веб-страница за секакво рекламирање или маркетинг.

Одредени области на оваа веб-страница се ограничени од вашиот пристап и GYMHUB LLC може дополнително да го ограничи вашиот пристап до сите области на оваа веб-страница, во секое време, во апсолутна дискреција. Секој корисникчи ID и лозинка што може да ги имате за оваа веб-страница се доверливи и мора да ја чувате доверливоста.

Вашата содржина

Во овие Услови за користење на веб-страницата, “Вашата содржина” е секој аудио, видео текст, слики или друг материјал што ќе го изберете за да се прикаже на оваа веб-страница. Со прикажувањето на Вашата содржина, му давате на GYMHUB LLC неисклучива, глобална неотповиклива,  под-лиценца за користење, репродукција, прилагодување, објавување, преведување и дистрибуција на било кој и на сите медиуми.

Вашата содржина мора да биде ваша и не смее да ги напаѓа правата на трети лица. GYMHUB LLC го задржува правото да ја отстрани било која од вашите содржини од оваа веб-страница во секое време без претходна најава.

Предупредување за точност

Оваа страница и нејзините компоненти се нудат само за информативни цели; оваа веб-страница не е одговорна за точноста, корисноста или достапноста на информациите што се пренесуваат или се ставаат на располагање преку веб-страницата и не e одговорнa за било каква грешка или пропуст во таа информација.

Нема гаранции

Оваа веб-страница е обезбедена “како што е”, со сите грешки, а GYMHUB LLC не изразува никакви претстави или гаранции, од кој било вид поврзани со оваа веб-страница или со материјалите содржани на оваа веб-страница. Исто така, ништо содржано на оваа веб-страница нема да се толкува како советување.

Се обидуваме да обезбедиме информациите објавени на веб-страницата да бидат точни и актуелни. Ние го задржуваме правото да смениме или направиме корекција на која било информација дадена на веб-страницата во секое време и без претходно предупредување.

Ограничување на одговорноста

Под никакви околности, без никаква законска теорија, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, небрежност, GYMHUB LLC или нејзините филијали, изведувачи, вработени, агенти или партнери или добавувачи на трети лица ќе бидат одговорни за било какви посебни, индиректни, случајни, последователни , или примерен надомест.

Во никој случај, GYMHUB LLC, ниту било кој од неговите службеници, директори и вработени, нема да биде одговорен за било што што произлегува од или на било кој начин поврзано со Вашето користење на оваа Интернет-страница, без разлика дали таквата обврска е под договор. GYMHUB LLC, вклучувајќи ги и неговите службеници, директори и вработени нема да биде одговорен за каква било индиректна, последователна или посебна одговорност која произлегува од или на кој било начин поврзана со вашата употреба на оваа веб-страница.

Надоместување

Вие целосно го обештететувате во најголема мера GYMHUB LLC од и против сите и / или сите обврски, трошоци, барања, причини за дејство, штети и трошоци што произлегуваат на кој било начин поврзани со вашето прекршување на некоја од одредбите на овие Услови.

Одделување

Ако било кој одредба од овие Услови се смета за неважечки според кој било важечки закон, таквите одредби ќе бидат избришани без да влијаат врз останатите одредби во овој документ.

Варијација на термини

GYMHUB LLC го задржува правото да ги менува овие услови од време на време онака како што смета дека е соодветно; вашата континуирана употреба на страницата ќе го означи вашето прифаќање на било кое прилагодување на овие услови. Ако има некои промени во нашата политика за приватност, ние ќе објавиме дека овие промени се направени на нашата почетна страница и на други клучни страници на нашата веб страница. Сите промени во нашата политика за приватност ќе бидат објавени на нашиот сајт пред да се случат овие промени. Ве советуваме редовно да ја читате оваа изјава.

Доделување

На GYMHUB LLC им е дозволено да ги додели, пренесе и подигне своите права и / или обврски според овие Услови без известување. Сепак, не ви е дозволено да доделувате, пренесувате или да поднесувате подизведувања на кое било од вашите права и / или обврски според овие Услови.

Целиот договор

Овие Услови го сочинуваат целиот договор помеѓу GYMHUB LLC и вас во врска со вашата употреба на оваа веб-страница GETFIT.MK; и ги заменувате сите претходни договори и разбирања.

Управувачко право и надлежност

Овие Услови ќе бидат регулирани и интерпретирани во согласност со законите на Република Македонија и се поднесувате до неексклузивната надлежност на државните и федералните судови лоцирани во Македонија за решавање на споровите.